Confirmed Speakers

Headshot: Yoko Jian Bian

Yoko Jiang Bian
Lehman College

Headshot: Lina Freage

Lina Freage, Ph.D.
Lehman College

Headshot: Guiying He

Guiying He, Ph.D.
Advanced Science Research Center

Headshot: Richard Huang

Richard Huang
Advanced Science Research Center

Headshot: Yeojin Jung

Yeojin Jung
The City College of New York

Headshot: Tai-De Li

Tai-De Li, Ph.D.
Advanced Science Research Center

Headshot: Zhi-Lun Liu

Zhi-Lun Liu
Advanced Science Research Center

Enrique Mejia
Advanced Science Research Center

Maya Nair, Ph.D.
Advanced Science Research Center

Aloka Paragodaarachchi
Hunter College

Headshot: Matt Sfeir

Prof. Matt Sfeir
Advanced Science Research Center

Headshot: Maria Tamargo

Prof. Maria Tamargo
The City College of New York

Nicole Williams
Lehman College

Headshot: Ryan Williams

Prof. Ryan Williams
The City College of New York